Ubezpieczenia Turystyczne

Ubezpieczenia Turystyczne

Ubezpieczenie Turystyczne chroni Cię przed finansowymi konsekwencjami nieprzewidzianych zdarzeń mogących się wydarzyć podczas wyjazdu zagranicznego lub krajowego. 

Jednym z takich ubezpieczeń jest ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (KL) które chroni osoby wyjeżdżające za granicę przed koniecznością samodzielnego pokrywania wydatków związanych z leczeniem poza granicami Polski. Pokrywa koszty leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego, stomatologicznego w granicach limitów sum ubezpieczenia, a także między innymi koszty zakupu leków, transportu do szpitala, transportu do Polski oraz inne zdarzenia objęte zakresem ubezpieczania wynikającym z zawartej polisy.

Dodatkowo do ubezpieczenia mogą być włączone ryzyka obejmujące Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), Odpowiedzialności Cywilnej (OC), usług Assistance, ochrony bagażu podróżnego i inne.

Cena ubezpieczenia zależy od zakresu ochrony oraz rejonu, jaki chcemy odwiedzić (Europa czy cały świat).

 

Ubezpieczenia są zawierane na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia danego Towarzystwa Ubezpieczeń i mogą się różnić między sobą zakresem odpowiedzialności.

beach-ge530363fc_1280

Kup polisę Online

Klikając na link znajdujący się obok, zostaniesz przeniesiony na stronę Towarzystwa Ubezpieczeniowego gdzie będziesz mógł zawrzeć ubezpieczenie bez wychodzenia z domu.

Zakupioną polisę otrzymasz na swoją skrzynkę email.

Kup Polisę Online:

Kup polisę zdalnie u Agenta


Nasi Agenci porównają dla Ciebie oferty różnych Towarzystw Ubezpieczeniowych i zaproponują Ci najkorzystniejsze rozwiązanie.

Kontakt z Nami:

Adres:

Kancelaria Ubezpieczeniowa A.Śliwa

ul Wolności 319/1

41-800 Zabrze

tel +48 501 459 450

Godziny Otwarcia:

od poniedziałku do piątku

w godzinach: 9:00 – 16:00

Napisz do Nas:

Śledź Nas Na Facebooku: